Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

Urząd Gminy Krokowa
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
telefon: +48 58 675 41 00 fax: +48 58 675 41 01
Podstawa prawna
Wymagane wnioski
 1. Kliknij w link Wniosek o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
 2. Wpisz elektroniczny numer księgi.
 3. Wybierz:
  • jaki dokument chcesz dostać – odpis zwykły, odpis zupełny, wyciąg czy zaświadczenie,
  • w jaki sposób chcesz dostać dokument – do samodzielnego wydrukowania czy pocztą. Za dokument pobrany do samodzielnego wydruku zapłacisz mniej niż za dokument wysłany listownie.
 4. Dokonaj opłaty.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Krokowa
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
 1. Wniosek o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
 2. Więcej informacji
Opłaty

Jeśli wniosek składasz przez internet i wybierasz opcję do samodzielnego wydrukowania, to zapłacisz:

 • za odpis zwykły księgi wieczystej – 20 zł,
  • za odpis zupełny księgi wieczystej – 50 zł,
  • za wyciąg z księgi wieczystej:
 • z jednego działu księgi wieczystej – 5 zł,
 • z dwóch działów księgi wieczystej – 10 zł,
 • z trzech działów księgi wieczystej – 15 zł,
 • z czterech działów księgi wieczystej – 20 zł,
  • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł
 • przeglądanie treści ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl jest bezpłatne

 

Zrób przelew na numer konta sądu, przy którym znajduje się oddział CIKW. Tu znajdziesz listę numerów kont sądów w Polsce.

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi